• 7 Products

Kauai Sweet Prawns U8/U12 - 2.5 lbs

$258.00

Hawaiian Ahi (Bigeye Tuna) 4 lbs

$378.00

Hawaiian Ahi (Bigeye Tuna) 3 lbs

$334.00

Hawaiian Ahi (Bigeye Tuna) 5 lbs

$442.00

Kauai Sweet Prawns U8/U12 - 5 lbs

$426.00

GOURMET WHITE SHRIMP - 2 lbs

$145.00

GOURMET WHITE SHRIMP - 4 lbs

$299.00